بایگانی دسته: Airport

Sehun at ICN And NAIA Airport

عکس های سهونی در فرودگاه کره و فلیپین امروز به سمت کنسرت مانیلا😊     Downlaod Cr:exo_2moons

منتشرشده در Airport, EXO, Photo & g.i.f, Sehun | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

beakhyun at ICN And NAIA Airport

عکس های بکهیونی در فرودگاه کره و فلیپین امروز به سمت کنسرت مانیلا😊     Downlaod Cr:lazyvroomever56

منتشرشده در Airport, Baekhyun, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Chen at ICN And NAIA Airport

عکس های چن در فرودگاه کره و فیلیپین امروز به سمت کنسرت ماینلا😊       Download Cr:MonAmiChen _ Lisetn to chen    

منتشرشده در Airport, Chen, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Kai at ICN And NAIA Airport

عکس های کیم کای شی در فرودگاه کره و فیلیپین امروز به سمت کنسرت ماینلا😊     Download Cr:Kai_Gospel0114    

منتشرشده در Airport, Kai, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Yixing @ GMP airport

ییشینگی در فرودگاه گمپو کره به سمت پکن😍 کیوت فرفری خوابالو😋    

منتشرشده در Airport, Lay, News, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Yixing @ ICN airport

ییشینگی در فرودگاه اینچئون😍 ییشینگ امروز رف سئول😋قربون خندت برم😍    

منتشرشده در Airport, Lay, News, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

EXO @ HKG ICN Airport

عکس های پسرا در فرودگاه بین المللی هنگ کنگ و کره😍😍    

منتشرشده در Airport, Baekhyun, Chanyeol, Chen, EXO, Kai, Photo & g.i.f, Sehun, Suho | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

EXO at ICN Airport And HK Airport

عکس های پسرا در فرودگاه بین المللی کره و هنگ کنگ😊😍    

منتشرشده در Airport, Baekhyun, Chanyeol, Chen, EXO, Kai, Photo & g.i.f, Sehun, Suho | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Suho at GMP and HND

عکس های لیدری خوشتیپ تو فرودگاه بین المللی ژاپن و کره😎😉     Download Cr:Cloud_RTO

منتشرشده در Airport, EXO, Photo & g.i.f, Suho | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Sehun at GMP and HND

عکس های سهونی در فرودگاه بین المللی ژاپن و کره🙄 سهونی خسته است😶     Download Cr:xoseahun

منتشرشده در Airport, EXO, Photo & g.i.f, Sehun | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Chen at GMP and HND

عکس های چن شی در فرودگاه بین المللی ژاپن و کره☺     Downlaod Cr:MonAmiChen

منتشرشده در Airport, Chen, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Chanyeol at GMP and HND

عکس های چانیول شی در فردوگاه بین المللی ژاپن وکره😎     Downlaod Cr:channxyeol

منتشرشده در Airport, Chanyeol, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 دیدگاه

Kai at GMP and HND

عکس های کیم کای شی در فرودگاه بین المللی ژاپن و کره😎     Downlaod Cr:kaierigomsina88

منتشرشده در Airport, EXO, Kai, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Baekhyun at GMP and HND

عکس های بکهیون شی در فرودگاه بین المللی ژاپن و کره پسرا اومدن خونه😍     Downlaod Cr:Cosmic Pillar

منتشرشده در Airport, Baekhyun, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

SEHUN @ GMP Airport

عکس های سهونی تو فرودگاه کره به ژاپن😍😊     Download Cr:iridescent_boy

منتشرشده در Airport, EXO, Photo & g.i.f, Sehun | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

SUHO @ GMP Airport

عکس های لیدر خوش استایل اکسو امروز در فرودگاه اکسو به سمت ژاپن😎😍     Downlaod Cr:snowflake_boy

منتشرشده در Airport, EXO, Photo & g.i.f, Suho | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

KAI @ GMP Airport

عکس های کیم کای شی در فردوگاه کره به سمت ژاپن😎     Download Cr:KAAIHEART_88

منتشرشده در Airport, EXO, Kai, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

CHANYEOL @ GMP Airport

عکس های پارک چانیول شی در فرودگاه کره به سمت ژاپن😋😎     Downlaod Cr:whitdreams1127

منتشرشده در Airport, Chanyeol, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

BAEKHYUN @ GMP Airport

عکس های بکهیون شی در فرودگاه کره به سمت ژاپن☺     Downlaod Cr:kyoongmaz56

منتشرشده در Airport, Baekhyun, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

CHEN @ GMP Airport

عکس ها کیم جونگده عزیزم در فرودگاه کره به سمت ژاپن😋😍     Downlaod Cr:MonAmiChen

منتشرشده در Airport, Chen, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Sehun at TAO Airport and heading back to Korea

عکس های سهون شی در فرودگاه TAO و کره از فن ساین دیروز به خونه برگشتن☺     Downlaod Cr:SehunFans

منتشرشده در Airport, EXO, Photo & g.i.f, Sehun | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Chanyeol at TAO Airport and heading back to Korea

عکس چانیول شی خوشتیپ در فرودگاه TAO و کره بعد از فن ساین دیروز😍     Download Cr:ChanyeolFans

منتشرشده در Airport, Chanyeol, EXO, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Yixing at GMP airport

زنبورک کیوت به سلامت به فرودگاه گمپو کره رسید😍    

منتشرشده در Airport, Lay, News, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

NetEase Entertainment weibo update with Lay

آپدیت ویبو NetEase Ent با کیوتی🐝😍: ” ییشینگ درفرودگاه بیجینگ برای یه پرواز صبحگاهی به سمت سئول “ داره میره کره🤗    

منتشرشده در Airport, Lay, News, Photo & g.i.f, Weibo | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

BAEKHYUN @ ICN Airport

بکی تو فرودگاه کره. به سلامت رسیدش❤❤    

منتشرشده در Airport, Baekhyun, EXO, News, Photo & g.i.f | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: